Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2014

kuterka
0483 b1bd 500
Dzień Świra
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacytaty cytaty
5890 424c 500
Reposted fromamatore amatore viaxannabelle xannabelle
kuterka
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
Reposted fromoverthelove overthelove viawerterowska werterowska
5392 0e17
Reposted frommissweird missweird viawerterowska werterowska

October 09 2014

kuterka
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— Malvina Pe.
Reposted fromDominique7 Dominique7 viaxannabelle xannabelle
kuterka
8025 981e
Reposted fromDeeDee DeeDee viaxannabelle xannabelle
kuterka
kuterka
To najstarsza historia świata.
Pewnego dnia masz siedemnaście lat, planujesz swoje “kiedyś”. A potem tak cicho, że nawet nie zauważasz, „kiedyś” staje się „dzisiaj”. A potem „kiedyś” staje się „wczoraj”.
I to jest twoje życie.
— Nathan Scott, One Tree Hill
kuterka
2760 90ea
odpadłam, szkoda
Reposted frompolciak polciak viaxannabelle xannabelle
kuterka
Tylko pamiętaj: jeśli to nie szalona, namiętna, niezwykła miłość, to szkoda na to czasu. Zbyt wiele jest w życiu rzeczy byle jakich, by miłość miała tez taka być...
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxannabelle xannabelle
kuterka
kuterka
9138 42d5
kuterka
stwórzmy razem swój zbieg okoliczności.
— proszę.
Reposted fromtete-a-tete tete-a-tete viaxannabelle xannabelle
kuterka
kuterka
Reposted fromtishka tishka viasbt sbt
kuterka
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami/ Flipper roku 1973
Reposted fromsfeter sfeter viasbt sbt
kuterka
... obojętność była również jedyną moją ochroną przed rozstrojem nerwowym, przed strachem i poczuciem winy.
— F. Kafka
Reposted fromstopme stopme viasbt sbt
kuterka
Czasami nie chodzi o to,aby się zmieniło na lepsze. Najczęściej chodzi o to, aby zmieniło się cokolwiek.
— Marek Hłasko
Reposted fromirresponsible irresponsible viasbt sbt
kuterka
Act like you trust people, but don’t.
— t
Reposted fromrisky risky viasbt sbt
kuterka
Kiedy los nam nie sprzyja, w głębi serca wszyscy jesteśmy egoistami
— "Zapisane w kościach"
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viasbt sbt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl