Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2014

kuterka
Samotnym ludziom ciężko się patrzy na piękne widoki.
— Alan Furst - ' Szpiedzy w Warszawie '
Reposted fromwetryagain wetryagain viasbt sbt

October 07 2014

kuterka
2005 5003 500
Reposted fromrol rol viaain ain

October 05 2014

kuterka
kuterka
kuterka
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
— 27.09.2014
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaxannabelle xannabelle
kuterka
8958 7b62 500
Reposted fromusual usual viaxannabelle xannabelle
kuterka
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje.
— Majgull Axelsson (Ta, którą nigdy nie byłam)
kuterka
kuterka
6742 05ed 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaanananana anananana
kuterka
3153 f927
Reposted fromxalchemic xalchemic viahelenburns helenburns
kuterka
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno. 
— Izabela Sowa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahelenburns helenburns
kuterka
w wieczory takie jak ten uświadamiam sobie, jak bardzo samotna jestem i jak bardzo brakuje mi tej drugiej osoby, wbrew wszystkim moim zapewnieniom, jaka to jestem szczęśliwa będąc sama
— wieczorne smuty
Reposted frommegustasaborearte megustasaborearte viacytaty cytaty
7619 83f3 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaprecieux precieux
kuterka
1159 132f 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viaprecieux precieux
kuterka
7459 9ece
Reposted frompesy pesy viatwice twice
kuterka
Odczuwam przeogromną potrzebę poznania kogoś, kto wywróci moje życie do góry nogami.
Reposted fromcalifornia-love california-love viasbt sbt
kuterka
0234 bacd
Reposted fromMirelnie Mirelnie viasbt sbt
kuterka
4887 6cb5 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaain ain
kuterka
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię. 
— Marek Hłasko
Reposted fromheartbreak heartbreak viasbt sbt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl